OBCHODNÍ PODMÍNKY, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, VRACENÍ ZBOŹÍ

A. Úvodní ustanovení

1. Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Citizen.Prodejce.cz Následující podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Citizen.Prodejce.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení přijetí objednávky.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

6. Vyplnění registračního formuláře, či závazné objednávky, v rámci internetového obchodu Citizen.Prodejce.cz, kupující dává souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.

C. Platební podmínky

Zboží bude zaplaceno:

1. Hotově - při převzetí zboží.

2. Na dobírku (Česká pošta)

3. Bankovním převodem po předchozí dohodě zašleme bankovní údaje.

 

D. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku (zákon č. 367/2000 Sb.) odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené a nepoužité zboží, bez známek opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem vrátí zákazníkovi odpovídající částku převodem na účet, popř. předem dohodnutým způsobem. Před vrácení zboží je nutné vždy informovat prodejce a předem se domluvit na způsobu dopravy.

 

1) Zboží prosím pošlete na adresu prodávajícího v originálním obalu s veškerým příslušenstvím a originálními doklady.

 

2) Zboží, které budete odesílat musí být v původním obalu s visačkami, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, takové zásilky nebudou převzaty.

 

3) Při splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém převzetí zboží.

4) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady adresáta zpět nebo bude připraveno k vyzvednutí na adrese naší firmy.

 

E. Práva a povinnosti prodávajícího


1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v dohodnutém termínu.

2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

4. Prodávající má právo odmítnout jakoukoliv objednávku, obzvláště pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

5. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit (závazné objednávky), v případě, že se objednané zboží stane nedostupným. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a prodávající odstoupí od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy

 

F. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno + platný telefonní kontakt a mail.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

3. Kupující má právo stornovat objednávku nebo vrátit zboží do 14ti dnů od doručení, (viz. zákon č. 367/2000 Sb.). Při nákupu zboží “na objednávku“ a složení zálohy již není možné objednávku stornovat.

4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

 

 

G. Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám za účelem jiným, než je vyřízení objednávky.

 

 

H. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného uvedenou v katalogu internetového obchodu Citizen.Prodejce.cz, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. §262, odst 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

 

Krok zpět

http://citizen.prodejce.cz